dimarts, 8 de desembre de 2015

Barra de led amb potenciomentre

Finalment aquest trimestre hem fet la barra de 10 leds amb potenciometre.
Ho que volem conseguir es que els leds es vagin encenent progressivament mentre mous el potenciometre.

Per fer-ho hem necessitat 1 potenciòmetre, 1 barra de 10 leds, molts cables i resistències.Per fer el muntatge dispossem el material com es veu a la imatge.

- Cada poteta de la part positiva de la barra de leds va connectada a un pin diferent. 
- Les potetes de la part negativa estan connectades a resistències que van a al pin GND.
- Per el potenciador es connecta la poteta que està sola a l'analògic pin que es vulgui i en les potetes de l'altre costat, una va connectada a GND i l'altre a 5V.
(foto o video)
El programa era llarg i repetitiu, per fer-ho mes curt i simple hem apres noves funcions:

int pins = 10;
int led[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
int Eled[] = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};

int sensorPin = A5;

int sensor = 0;
int i = 0;

void setup()

 {
  for(i = 0; i < pins; i++) {
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  }
}

void loop(){

  sensor = analogRead(sensorPin);
  sensor /= 100;

  int i = 0;

  for(i = 0; i < pins; i++) {
    if(sensor > i) {
      Eled[i] = HIGH;
 
    }
    else {
      Eled[i] = LOW;
    }
  digitalWrite(led[i], Eled[i]);
  }

}

sensor d'inclinacio

Hem programat amb l'Arduino un codi que consisteix en que si el sensor no esta horitzontalment la llum s'encén per avisar-nos que no esta en la posició correcta.

Per fer-ho necessitem el sensor d'inclinacio, les recistencies i led.
(foto o video)
Fem el muntatge com es veu a la foto.El codi que hem fet per que funcioni ha sigut el seguent:


int led=7;

int sensor=2;

void setup() {

  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
}

//Si el sensor esta desestabilizado la luz se enciende
void loop() {
    if(digitalRead(sensor) ==HIGH){ //Si el led está apagado quiere decir que el sensor está equilibrado
    digitalWrite (led ,LOW);
  }
  else{
    digitalWrite(led,HIGH);  //Si el led está encendido quiere decir que el sensor está desequilibrado
}

Led RGB (espelma)

A nosaltres ens agrada aprendre noves coses i superar nous reptes, avui presento unes coses noves:
- led RGB (AMB LA CAPACITAT DE CANVIAR DE COLORS)
- fer una espelma amb la led RGB
- fer funcionar l'espelma amb un polsador

Amb l'arduino, hem agafat la led RGB , 3 resistències i un polsador.

I hem fet el muntatge de la seguent manera:


(imatge)- El cable negre va al negatiu de la placa i al pin GND de la placa de l'arduino.
- El cable blau està connectat als 5V de la placa de l'arduino.
- El cable groc està connectat al pin 8 i  amb positiu del polsador.
- El cable vermell està connectat al positiu del polsador i al positiu de la placa.
- El cable blanc està connectat al pin 9 de l'arduino i positiu a la placa. 
- El cable blau 2 està connectat al pin 10 i positiu a la placa. 
- El cable groc fort està connectat al pin 11 i al positiu de la placa.
- El cable negre 2 està connectat al negatiu i al positiu de la placa.

- Les resistències estan connectades en les columnes que estan connectades els cables de color blanc, blau 2, groc fort.

Quan ja tenim el muntatge fet, ens hem de fixar si funciona. En cas que no funcioni has de detectar on és l'error i rectificar.

Si hem revisat que està tot bé, fem el programa. Aquest programa consisteix en encendre colors diferents en un temps determinant. Desprès programem que el polsador una vegada que el prems s'encengui i quan el prems un altre vegada s'apagui.(foto o video)
Aqui os deixem el codi sense ho del polsador i amb els colors basics. Despres ho vam anar complicant mes a poc a poc:

int rojo= 11;
int verde= 10;
int azul= 9;
int tiempo= 1000;

void setup() {
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(azul, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(rojo, HIGH);
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(azul, LOW);
  delay(tiempo);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(azul, LOW);
  digitalWrite(verde, HIGH);
  delay(tiempo);
  digitalWrite(azul, HIGH);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(verde, LOW);
  delay(tiempo);
  digitalWrite(rojo, HIGH);
  digitalWrite(verde, HIGH);
  digitalWrite(azul, HIGH);
  delay(tiempo);
}

polsador

Estem complicant les coses... I ara volem conseguir encendre un led amb un polsador.
Hem fet un codi de programació Arduino que consisteix en quan tu prems el polsador, la llum de l'Arduino s'encen durant 3 segons.

Per fer-ho necessitem 1 led, 1 resistencia i 1 polsador.(video o foto)El programa que hem fet a arduino ha sigu el seguent:

int led = 12;
int boton = 8;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(boton, INPUT);
}

void loop() {
  if(digitalRead(boton) ==HIGH){
    digitalWrite (led ,HIGH);
    delay(3000);
  }
  else{
    digitalWrite(led,LOW);
  }
}

sirenas de policía

Amb l’arduino hem fet una sirena de policia a la nostra manera.
Hem utilitazat 2 led grogues i 2 leds verdes i 4 resistencies.
Per fer-ho hem fet el seguent muntatge:


 -Els cables de color vermell els hem connectat en uns pins, que són: El led de color groc al pin 8, el led de color verd all pin 9, el led de color groc que hem programat el de fora en el pin 10 i el  led de color verd que també hem programat però per dins al pin 11.

 -El cable de color negre l’hem connectat al pin GND i al lloc negatiu de la placa.

Ara hem connectat les resistències a la mateixa columna que el cable negre( el lloc negatiu de la placa i on correspon el seu led). La resistència no és la mateixa per cada led és diferent:

Quan ja tenim fet el muntatge hem de veure si el circuit funciona.  Si tenim alguna cosa que no funciona, hem de veure que és i canviar-ho.

Quan hem comprovat si està tot bé,  fem el programa. Nosaltres en fet diferents models de sirenas, aqui os deixem alguns models:
(videos)
..............................................................................................................................................................


Un dels codis que hem fet ha siguat aquest:

/*Luces. Poli */

const int Afuera = 11;
const int Rfuera = 10;
const int Rcentro = 9;
const int Acentro = 8;
const int temps = 150;


void setup() {
  pinMode(Afuera, OUTPUT);
  pinMode(Rfuera, OUTPUT);
  pinMode(Rcentro, OUTPUT);
  pinMode(Acentro, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(Afuera, HIGH);   // enciende
  digitalWrite(Afuera, LOW);  // apaga

  digitalWrite(Rfuera, HIGH);   // enciende
  digitalWrite(Rfuera, LOW);    // apaga

  digitalWrite(Rcentro, LOW);   // apaga
  digitalWrite(Rcentro, HIGH);  // enciende

  digitalWrite(Acentro, LOW);   // apaga
  digitalWrite(Acentro, HIGH);  // enciende

  delay(temps);  // wait for a second
  digitalWrite(Afuera, LOW);   // enciende
  digitalWrite(Afuera, HIGH);  // apaga

  digitalWrite(Rfuera, LOW);   // enciende
  digitalWrite(Rfuera, HIGH);    // apaga

  digitalWrite(Rcentro, HIGH);   // apaga
  digitalWrite(Rcentro, LOW);  // enciende

  digitalWrite(Acentro, HIGH);   // apaga
  digitalWrite(Acentro, LOW);  // enciende

  delay(temps);  // wait for a second
}

dijous, 19 de novembre de 2015

SEMAFOR

A poc a poc hem millorat, i ens hem proposat un repte:
FER UN SEMAFOR!!!!

Per fer-ho necessitem:
     tres leds  - groga amb una resistencia de 220 ohms
                    - verda amb una resistencia de 200 ohms
                   - vermella amb una resistència de 200 ohms
     cables
     placa
     arduino
   
Ho primer de tot es disposar els materials de la següent manera:
        - El cable negre va al negatiu de la placa i al pin GND
        - Els cables vermell, verd i groc estan connectats als pins (9,10,11) de l'arduino i amb el positiu d'un                led corresponent..
        - Les resistències estan connectades a la columna on està connectat el cable negre i al negatiu del seu              led corresponent.

Desprès comprovem que el circuit funciona. Es fa un programa amb l'ordinador amb l'arduino en el qual el led verd s'encengui durant uns segons, que parpellegi, s'apagui i que el parpelleig el passi a fer el led groc, que aquest s'apagui i s'encengui el vermell que després d'un temps s'apagara i s'encendrà el verd tornant a començar. I sortira el nom del color que estigui encès. En cas de que alguna cosa no funcioni comprova si ho has connectat tot bé.


Aqui tenim el nostre programa i el nostre semafor:


DOS LEDS

Per seguir el nostre proces com a arduinaticos ho nem complicant més i hem fet un circuit però amb dos leds i dos  resistencies.

Utilitzarem una led groga, aixo vol dir que necessitem una resistència de 200 ohms. I l'altre led serà verda amb la mateixa resistència

Per fer-ho hem seguit els següents passos:
   - El cable negre va al negatiu de la placa i al pin GND.
   - El cable blau va al pin 9 i al costat positiu del led verd.
   - El cable groc va al pin 10 i l costat positiu del led groc.
   - Les resistència (200 ohms) estan connectades al costat negatiu del led corresponent i a la columna                on esta connectat el cable negre

Una vegada hem acabat el muntatge, em de comprovar que el circuit funciona. Es fa un programa a l'ordinador amb arduino en el qual el led verd s'encengui durant uns segons, s'apagui, el led groc s'encengui durant uns segons, s'apagui, i aixi repetidament. En cas de que alguna cosa no funcioni comprova si ho has connectat tot bé i si totes les ordres que has posat al programa són correctes.


 El programa seria aquest:  

                                         

 I aquí os deixem una petita mostra del nostre treball!